Socialezekerheidsrecht

BdH Advocaten is gespecialiseerd op het gebied van uitkeringen. Wij zijn een sociaal kantoor met vooral aandacht voor de mensen die weinig te besteden hebben. Wij behandelen veel zaken rond de Participatiewet (bijstand). De tegenpartij kan de gemeente Arnhem zijn maar ook een andere gemeente zoals de gemeente Nijmegen, Ede of een gemeente in de Achterhoek, de Betuwe of verder weg. De zaken gaan over het stopzetten van de uitkering, over vermoedens van fraude, over terugvorderingen of boetes. Als u een besluit krijgt of als u in een bepaalde maand niet krijgt waar u recht op hebt kunt u contact met ons opnemen. Doe dat dan zo snel mogelijk. Dan bespreken wij de kosten en of wij iets voor u kunnen betekenen.

Op ons kantoor behandelen wij verder zaken rond de Wajong, de Ziektewet, de WIA en de WW. En daarnaast zaken in verband met de Aow (ouderen), de Anw (nabestaanden) of een pgb (vooral de Wmo).

Wij werken veel en nauw samen met sociaal raadslieden, maatschappelijk werk en andere welzijnsorganisaties.

Socialezekerheidsrecht is een specialisme. De wetgeving is ingewikkeld en verandert voortdurend. Afwachten geeft vaak veel schade, die later niet meer te herstellen is. Eerst zelf bezwaar maken is vrijwel altijd een slecht advies. Juist in de eerste fase moet het gebeuren. Wij proberen er “juist dan meteen bovenop te zitten”. Procedures lijken vaak eenvoudig maar zijn het zelden. De overheid heeft het uitkeringsrecht enorm ingewikkeld gemaakt.

Veelal is de advocaat bijna gratis (vanwege de gesubsidieerde rechtsbijstand). Anders zijn de kosten vaak heel beperkt. U kunt ons altijd bellen om te vragen of hulp van een advocaat zinvol is en wat de kosten zijn.

Kunnen wij jou hierbij helpen?

info@bdhadvocaten.nl
B.G. Smouter (Bart) Asiel- en Vreemdelingenrecht | Socialezekerheidsrecht
M.F. van den Brink (Martijn) Asiel- en Vreemdelingenrecht | Socialezekerheidsrecht
A.C. Pool (Andrea) Asiel- en Vreemdelingenrecht | Socialezekerheidsrecht