Erfrecht

Boulevard Heuvelink advocaten geeft u advies en verleent rechtsbijstand met betrekking tot alle aspecten van het erfrecht. Iedereen krijgt op enig moment te maken met het overlijden van een dierbare. U krijgt dan te maken met de regels van het erfrecht. Heeft de overledene een testament gemaakt of moet de wet gevolgd worden? Wie moeten de nalatenschap gaan afwikkelen? Moet er een notaris worden ingeschakeld? Wat zijn uw rechten als u niet in het testament staat? Kunt u de nalatenschap aanvaarden of moet u verwerpen of beneficiair aanvaarden? Kan de erfgenaam aangesproken worden voor de schulden van de overledene?

Een veelvoud aan vragen waar een gespecialiseerde advocaat u in kan ondersteunen. Dit kan een adviserende en ondersteunende rol zijn maar er kunnen ook procedures noodzakelijk zijn. Op ons kantoor is Kim Slangen als specialist erfrecht aangesloten bij de vFAS.

Onze specialisaties in de rechtsgebieden

Vluchteling | asielaanvraag | gezinshereniging | buitenlandse studenten| naturalisatie | IND | status | verblijfsvergunning | buitenlandse werknemers

Dagvaarding | strafbeschikking | vermogensdelicten (o.a. diefstal) | geweldsdelicten | drugs | verkeer | aanhouding | politie | OM | officier van justitie | transactie | politierechter | meervoudige kamer | verdachte | detentie

Echtscheiding | mediation | ontbinding geregistreerd partnerschap | verbreken samenleving | samenlevingscontract | huwelijkse voorwaarden | ouderschapsplan | gezag | omgang | boedelverdeling | kinderalimentatie | partneralimentatie | erkenning | ouderschap | afstamming | voogdij

Jongeren | ondertoezichtstelling (OTS) | uithuisplaatsing (UHP) | kinderrechter | gesloten plaatsing | jeugdzorg | strafzaak | OM

Wvggz | Wzd | BOPZ | gedwongen opname | IBS | rechterlijke machtiging (RM)

Uitkering | bijstand | participatiewet | WMO | sociale dienst | Wajong | WIA en WAO (arbeidsongeschiktheid) | ZW (ziektewet) | WW (werkloosheid) | AOW | AKW (kinderbijslag) | bezwaar | beroep

Erfenis | overlijden | testament | onterfd | nalatenschap | verwerpen | legitieme portie | erfgenamen | legaat | kindsdeel | verdeling | vereffening | executeur | wettelijke verdeling | erfbelasting | beneficiaire aanvaarding