Psychiatrisch patiëntenrecht

Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang.

Iedereen kan te maken krijgen met psychische of psychiatrische problemen. Soms kan iemand door deze problemen een gevaar vormen voor zichzelf of voor zijn/haar omgeving. Dat kan leiden tot een gedwongen (spoed-)opname in een psychiatrische kliniek, of andere gedwongen vormen van zorg. Dit gebeurt op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (WZD) (voor 1 januari 2020: Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen, BOPZ). BdH Advocaten kan u hierbij helpen.

Een gedwongen opname, of een andere vorm van gedwongen zorg is zeer ingrijpend voor zowel de patiënt als voor de familie. Voordat de rechter definitief besluit of gedwongen opname of gedwongen zorg nodig is, hebben partijen de gelegenheid hun standpunten naar voren te brengen. De patiënt wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat. Deze juridische hulp is gratis voor de patiënt.

Kunnen wij jou hierbij helpen?

info@bdhadvocaten.nl
N.D. Schraa (Nadine) Strafrecht | Jeugdstrafrecht | Asiel- en vreemdelingenrecht | Psychiatrisch patiëntenrecht