Asiel- en vreemdelingenrecht

De advocaten van BdH zijn gespecialiseerd in het in het asiel- en vreemdelingenrecht. Wij adviseren en procederen in dit ingewikkelde rechtsgebied. U kunt daarom bij ons terecht met uw vragen over verblijfsrecht en daarmee samenhangende rechtsgebieden zoals naturalisatie. Als u een beschikking van de IND heeft ontvangen waar u het niet mee eens bent, is het van belang zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van onze advocaten.

 

Asielrecht

BdH Advocaten zet zich in voor de rechten van vluchtelingen. Een vluchteling is iemand die in eigen land vreest voor vervolging. Iemand die nog niet is erkend als vluchteling wordt een asielzoeker genoemd.

BdH Advocaten staat asielzoekers bij tijdens hun asielperiode. Asielzoekers krijgen meestal aan het begin van hun procedure een advocaat toegewezen. Dat kan een van onze gespecialiseerde asieladvocaten zijn. Op verzoek kan BdH Advocaten ook een procedure overnemen van een andere advocaat of een second opinion uitvoeren.

 

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is een veelomvattend rechtsgebied. BdH Advocaten is gespecialiseerd in procedures omtrent onder meer gezinshereniging, buitenlandse studenten, EU-verblijfsrecht (o.a. Chavez-Vilchez) en arbeid. Ook zijn wij gespecialiseerd in nationaliteitsrecht.

 

Migration law

BdH Advocaten has specialised lawyers in the field of migration law. This includes subjects as family reunification, EU residency, Dutch citizenship and asylum. Feel free to contact one of our lawyers for advice or legal aid in matters with the IND (Dutch Immigration Service).

Kunnen wij jou hierbij helpen?

info@bdhadvocaten.nl
A.C. Pool (Andrea) Asiel- en Vreemdelingenrecht | Socialezekerheidsrecht
B.G. Smouter (Bart) Asiel- en Vreemdelingenrecht | Socialezekerheidsrecht
N.D. Schraa (Nadine) Strafrecht | Jeugdstrafrecht | Asiel- en vreemdelingenrecht | Psychiatrisch patiëntenrecht
M.F. van den Brink (Martijn) Asiel- en Vreemdelingenrecht | Socialezekerheidsrecht