B.G. Smouter (Bart)

“Het sociaal zekerheidsrecht is zó ingewikkeld geworden dat het een echt specialisme is geworden”, zegt Alfred Balkema, sinds 1987 werkzaam in de advocatuur. Wie door omstandigheden zijn uitkering kwijtraakt, verliest vaak meer dan dat.”

Alfred Balkema heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en (sub) rechtsgebieden registreerd: Algemene Praktijk (Bestuursrecht), Bestuursrecht (Bestuursprocesrecht, Europees Recht, Handhavingsrecht, Subsidierecht), Sociaal-zekerheidsrecht (Werknemersverzekeringen, Volksverzekeringen, Sociale voorzieningen, Internationaal (arbeids)recht). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.