Advocaat A.E.L.Th. Balkema (Alfred)

Alfred

"Het sociaal zekerheidsrecht is zó ingewikkeld geworden dat het een echt specialisme is geworden", zegt Alfred Balkema, sinds 1987 werkzaam in de advocatuur. Wie door omstandigheden zijn uitkering kwijtraakt, verliest vaak meer dan dat.

Mensen moeten hun huis uit, ze kunnen hun dagelijkse boodschappen niet meer doen", schetst Balkema. "Het lijkt eenvoudig om een bezwaarschrift in te dienen en gewoon een nieuwe uitkering aan te vragen. Maar zo simpel is het meestal niet."

"Ik zie cliënten vaak volledig ontredderd ons kantoor binnenkomen. Een ongeluk komt zelden alleen. Mensen komen vaak bij mij als zij op een keerpunt in hun leven zitten: ze zijn hun baan kwijt, gaan scheiden, worden belaagd door deurwaarders, raken hun huis kwijt en hebben problemen met hun kinderen. Vaak moeten er dan wel vijf tot acht verschillende uitkeringen of regelingen opnieuw op de rails worden gezet. Het is mijn taak cliënten behulpzaam te zijn om zich door dat oerwoud van regelingen een weg te banen. Samen bepalen wij de strategie. Vaak wachten mensen te lang met het inschakelen van een advocaat. Zij hebben dan de neiging, eerst maar zelf een bezwaarschrift in te dienen. Als dit dan niet het gewenste resultaat heeft gaan zij vaak te laat alsnog naar een advocaat. Mijn advies is om dat niet te doen: roep direct deskundige hulp in."

"De overheid heeft veel kennis. De uitkeringsgerechtigde meestal veel minder. Soms gebruikt de uitkeringsgerechtigde in het bezwaarschrift niet alle argumenten, die van belang zijn. In veel gevallen is het dan niet meer mogelijk, dat in beroep alsnog recht te breien. Ik wijs daarom op de noodzaak van rechtsbijstand in een vroeg stadium." Voor de kosten hoeven cliënten in uitkeringszaken over het algemeen niet bang te zijn. Meestal zijn die niet zo hoog of zijn daar goede afspraken over te maken.

Alfred Balkema heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en (sub) rechtsgebieden registreerd: Algemene Praktijk (Bestuursrecht), Bestuursrecht (Bestuursprocesrecht, Europees Recht, Handhavingsrecht, Subsidierecht), Sociaal-zekerheidsrecht (Werknemersverzekeringen, Volksverzekeringen, Sociale voorzieningen, Internationaal (arbeids)recht). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Neem contact met ons op, of stel en vraag

BEZOEKADRES

Boulevard Heuvelink 130
6828 KW Arnhem

T: 026 44 53 552
F: 026 44 57 504
E: info@bdhadvocaten.nl

POSTADRES

Postbus 3068
6802 DB Arnhem

OPENINGSTIJDEN

ma t/m vr: 9.00 tot 17.00 uur
za en zo: gesloten

OVERIG

KvK: 09195001